อาการของโรคโคโรนา โควิด19

อาการของโรคโคโรนา โควิด19 นับได้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวยังน่าห่วงมารู้อาการกันให้แน่ชัดเพื่อจะได้เฝ้าระวังตัวเองและคนใกล้ชิดกันครับ

Read more

การป้องกันโควิด-19

มาตราการที่จะช่วยชะลอการเข้าเฟส 3ตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่ทั่วไปทราบดีทบทวนอีกครั้งนะครับ เพื่อให้เราทุกคนฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้

Read more